Screen Tests

Cal tenir  molta paciència quan s’edita un disc però quan realment pots fer-ho és molt gratificant. En el cas d’una pel·lícula el cas és el mateix. Els amics de Plans Films n’estan tenint molta. Per anar fent l’espera més agradable, ens han donat una nova iniciativa; la de penjar cada dia Screen Tests dels participants al documental sobre The Missing Leech. D’aquesta manera podrem anar coneixent els protagonistes.

Durant un minut els “actors” van flirtejar amb la càmara.

Exemple:

Elena Matas.

12è i 13è dia de rodatge del Documental

12èdiaDavid M3

12èdiaDavid M

12èdiaDavid M2

David Morante com a protagonista del 12è dia d’enregistrament. També i apareixen els companys de Plans Films com a responsables de les fotos aquí presents i de dirigir i rodar el documental.

La cosa fa pinta de ser quelcom molt original. Cuina i música sempre donen bon fruits per separat; imagineu-vos si van agafats del bracet!

13ÈDIAsOLÉ3

13ÈDIAsOLÉ

13ÈDIAsOLÉ2

13ÈDIAsOLÉ4 A través d’aquestes altres fotos fetes pels companys de Plans Films podem veure com en Solé enregistra una versió de “Procurarem” de The Missing Leech. Només que la faci la meitat de bé que la seva pròpi música ja haurà millorat la meva.